Wednesday, September 14, 2011

Minit Mesyuarat Persatuan Sihat Cergas IPG KPT.


Minit Mesyuarat
Persatuan Sihat Cergas
6 PISMP Ambilan Januari 2009

Tarikh    : 8 September 2011
Masa     : 2.30 petang
Tempat  : Astaka, IPGM KPT
Kehadiran :
Jawatankuasa Projek B : Projek Waja Diri Persatuan Sihat Cergas
1.    Pengerusi :                                        Muhamad Rosli Meli
2.    Setiausaha :                                       Nur Farhani Bt. Mohamed Rafed
3.    Bendahari :                                        Ahmad Zakwan Abd Ghaffar
4.    Naib Bendahari :                                Nur Izyani Zainal Abidin
5.    AJK Keselamatan dan Kebajikan :   Heriansyah Hamsyah
6.    AJK Pengangkutan :                         Muhammad Izwan Mohd Sabri
7.    AJK Makanan :                                 Noraisyah Baharom
8.    AJK Hadiah dan Cenderamata :       Siti Aisyah Abdullah
Turut Hadir:
1.    Pn Rashida bt Hj Awang                            (Setiausaha AJK Induk)
2.    Ahli-ahli Persatuan Ahli Sihat Cergas

Perbincangan Agenda:
Perkara
Tindakan

1.0  Ucapan Pengerusi

1.1 Ucapan aluan untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang aktiviti persatuan yang akan dijalankan di Taman Pertanian Shah Alam oleh Ahmad Isamuddin.


2.0  Pengurusan & Pengelolaan Projek Waja Diri Persatuan Sihat Cergas

2.1   Pn.Rashida meminta setiap AJK membentangkan perkembangan yang telah dijalankan.

2.2  AJK Keselamatan perlu memastikan membawa peti kecemasan pada hari aktiviti akan dijalankan.


2.3  AJK Pengangkutan perlu memastikan berapa buah bas yang boleh diguna pakai untuk membawa para pelajar ke kawasan aktiviti.

2.4  AJK Makanan perlu merujuk kepada pihak kantin tentang menu yang sesuai serta perlu memastikan mengambil makanan tersebut sebelum jam 7.30 pagi pada hari aktiviti akan dijalankan.

2.5  AJK Hadiah perlu memastikan cenderahati yang akan disampaikan kepada pihak pengurusan Taman Pertanian serta kepada pensyarah pengiring diambil daripada stor IPG KPT.

3.0 Penangguhan Mesyuarat
          
3.1  Mesyuarat seterusnya akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat yang akan diumumkan kemudian jika perlu.

3.2  Mesyuarat ditangguhkan pada 3.30 petang.
MaklumanSetiap ahli Jawatankuasa Pelaksana

Setiap ahli Jawatankuasa Pelaksana


Rujuk Unit TeknikalRujuk kepada kantin IPG
Rujuk kepada stor IPG

Disediakan oleh:                                                                    Disahkan oleh:

…………………………….                                                     ……………………………….
(Nur Farhani Mohamed Rafed)                                            (Muhamad Rosli Meli)
Setiausaha                                                                            Pengerusi
Projek Waja Diri Persatuan Sihat Cergas                             Tarikh:

Yongseo, The Ending is The New Beginning :)For the love of YS :)

Thursday, September 30, 2010

WORK ON IT!=)

MULTIPLICATION WITHIN 1000 

 


MULTIPLY THREE-DIGIT NUMBERS WITH 100

Find the products.
(i)              1  4  1              (ii)         5   2  1
            x      1  0  0                     x    1   0  0             MULTIPLY THREE-DIGIT NUMBERS WITH TWO-DIGIT NUMBERS

  Solve the following using vertical method.

(i)                400 x 60                (ii)  398 x 41


(iii)  532 x 15                 (iv)  539 x 12

MULTIPLY FOUR-DIGIT NUMBERS WITH ONE-DIGIT NUMBERS

                  Solve the following.

1.                      2  1  4  6                2.        4  3  2  7
            x                 3                     x                5
          


  
  MULTIPLY FOUR-DIGIT NUMBERS WITH 10


             1.   Find the product of 3955 X 10 using vertical method.

             2.  What is the answer for 
     
                  4321 X 10 =


         MULTIPLY FOUR-DIGIT NUMBERS WITH TWO-DIGIT NUMBERS


      (i)           Multiply 28 by 7412              (ii)        Multiply 17 by 3281

      7  4  1  2                3  2  8  1
x          2  8           x          1  7
      

          MULTIPLY TWO-DIGIT NUMBERS WITH 1000

                 1. Solve the following.

1.                     1  0  0  0                         1  0  0  0
           x            6   3                   x           8  5


                      2. Find the product of 48 X 1000 using vertical method.


           PROBLEM SOLVING

                 
     Solve the following.


    1.     Tini needs to buy lots of balloons for her sister’s birthday party. The one she likes   come in pack of 102. She decides to buy 31 packs. How many balloons she would get for the party?

i. Understanding the problem
·         What is given?
_________________________________

·         What do you have to find?
_________________________________

ii. Devising a plan
·         What operation must you use?
_________________________________


iii. Implementing a plan


iv. Checking the solutions


2.     Spritzurr Factory produces 1365 bottles of mineral water in one hour. How many bottles of mineral water that the factory produces in 12 hours?

3.  Makcik Timah has 16 hens at the backyard of her house. If a hen lays 128 eggs in one year, how many eggs will Mak Timah obtains in one year?

Wednesday, September 29, 2010

Tuesday, September 28, 2010

FuN & cOoL MuLTipLiCaTiOn NOTES

 What is Multiplication?

1. Multiplication is the process of repeated addition.
2. The result we get by multiplying numbers is called the product.

Multiplication Terms

1. There are two terms which describe the three numbers in a multiplication    problem:
i.  Factors - the numbers that are being multiplied together.
ii. Product - the result or answer of multiplying the multiplicand by the    multiplier.


Multiplication Can Be Written in Two Types :

i. Horizontally

       6532 x 7 = 45724
 
ii. Vertically
                                       6 5 3 2
                        x            7
                          4 5 7 2 4

LET'S LEARN ABOUT MULTIPLICATION!

Multiplication is FUN and COOL=)

MULTIPLICATION YEAR 4

You are going to learn on how to : 

* MULTIPLY THREE-DIGIT NUMBERS WITH 100

* MULTIPLY THREE-DIGIT NUMBERS WITH TWO-DIGIT NUMBER

* MULTIPLY FOUR-DIGIT NUMBERS WITH ONE-DIGIT NUMBERS

* MULTIPLY FOUR-DIGIT NUMBERS WITH 10

* MULTIPLY FOUR-DIGIT NUMBERS WITH TWO-DIGIT NUMBERS

* MULTIPLY TWO-DIGIT NUMBERS WITH 1000

* SOLVE MULTIPLICATION PROBLEM